2009-09-08

Datum för Orust Runt 2010


Datum för Orust Runt 2010 är klart.
Nu blir det lite tidigare, 7-8 augusti. Samma upplägg som iår, enkelt, ingen anmälningsavgift, få regler, paddling på eget ansvar m.m., informellt och socialt med andra ord.
Man kan redan nu anmäla sig på Orust Runts hemsida
Inga kommentarer: