2008-04-27

Kajakreparationer


Delar av söndagen gick med till att gå igenom hyrkajakflottan inför säsongstarten. Lite småpyssel på de flesta kajakerna och på några blir det större reparationer framöver.
Slitaget är stort och det skiljer ganska mycket mellan de olika kajakerna hur bra de tål uthyrning.

Inga kommentarer: