2010-05-07

Skim Kayaks kommer tillbaks

Skim Kayaks kommer tillbaks! Idag kom det ett nyhetsmail från Skim där de berättar att producenten Charger Composites tar över.
Kul att dessa kanonbra kajaker igen finns på marknaden och att produktionen även i fortsättningen görs nära marknaden.

Så här skriver Skim killarna i nyhetsbrevet:

"Från och med den 1 maj 2010 ägs och drivs Skim Kayaks av Charger Composites, Finland. Charger har tillverkat Skims kajaker sedan starten 2003 och en sammanslagning av verksamheterna känns naturlig;

Tillverkningen behålls nära Skims marknad i en miljömässigt bra produktionsanläggning; Kajakerna byggs fortsatt av de erfarna personer som alltid byggt dem och som ligger i framkant vad gäller laminatutveckling och teknik; Produktionen kan snabbt komma igång och leverera båtar igen; Och genom att kapa ett led mellan tillverkning och slutkund finns de rätta ekonomiska förutsättningarna, inte minst för intressant produktutveckling."

Inga kommentarer: