2018-09-10

Yttersta havsbandet

I helgen var vi ute i havsbandet utanför Singö. Vi startade vid Backby paddlade ut till Måsten sen lunch på Bodskär innan vi passerade Understen för att slutligen går i land på Norrsten. Lördagen bjöd på en del stökig sjö och utmanande vågor längst ut.

Vår lägerplats på Norrsten

Kvällstämning

Morgon på Norrsten med Norrskär i bakgrunden

Söndagen bjöd på sol och svaga vindar när vi paddlade förbi Stor Roten, lunchade på Skogsskäret för att slutligen ta oss tillbaks till Backby. Det var en fantastisk septemberhelg med nästan sommarvarme.

Inga kommentarer: