2009-01-24

Nordens alla kanaler


Bosse Arnholm har en webbplats med uppgifter om Nordens alla kanaler.
Det finns även en del om Stockholms Skärgårds kanaler, mycket bra information inför sommarens paddelturer.

Inga kommentarer: