2008-09-28

Höstlöv

Nattens blåst hade fyllt Fyrisån med löv, ibland var sörjan så tjock att det sänkte hastigheten med flera km/h.


Hösten verkar i alla fall vara på väg vissa av lövträden börjar gulna, Övre Föret var fullt av grå- och canadagäss och motorbåtsägarna var i full gång med att ta upp sina fartyg uppe vid reningsverket.

Roddklubben var ute med en åtta med styrman i höstsolen, de verkar hålla lite högre hastighet än gränsen på 7 knop ( i torsdags hörde jag att de ropade ut GPS hastighet när de drog på för fullt i 32 – 34 km/h = 17 knop!) men å andra sidan de drar inte upp så mycket sjö som vissa motorbåtar så det är inget problem.

Inga kommentarer: