2009-03-29

En värld av öar

Skärgårdsstiftelsen vänbok 2009 antologien ”En värld av öar – den stora boken om Stockholms skärgård” försöker ge en helhetsbild av skärgården. Här finns beskrivningar av skärgårdens geologi, landskapets utveckling, hur skärgården befolkades, beskrivningar av djur- och växtliv, båtliv, skärgårdsbåtar, fyrar och skärgårdsliv.
Riktigt läsvärt med andra ord en del känner man till, annat är nytt eller med ny vinkling.

Boken ingår i avgiften för vän till skärgårdsstiftelsen, i år fick man också stiftelsen jubileumsskrift i samband med 50 års jubileet. Boken är väl värd medlemsavgiften, men det är viktigt att stödja stiftelsen av andra orsaker också. Utan Skärgårdsstiftelsen hade nog skärgården sett annorlunda ut, som stor markägare ser de till att det är möjligt för det rörliga friluftslivet att vistas ute i skärgården. Utan stiftelsen hade det varit mycket färre öar som paddlare och andra sjöfarare kunde besöka.

Som en parantes kan nämnas att den andra faktorn som gör att mycket av ytterskärgårdarna ej är exploaterad är försvarsmaktens tidigare närvaro i skärgården. Man får hoppas att de markområden Fortifikationsverket lämnar när det fasta kustartilleriet är avvecklat kommer det rörliga friluftslivet till godo.


”En värld av öar – den stora boken om Stockholms skärgård”
Bokförlaget Max Ström

ISBN 978-91-7126-145-8

1 kommentar:

carin sa...

Skärgårdsstiftelsen förtjänar att puffas för! Det går nog inte att räkna i kronor och ören vad man får för vänavgiften som du mycket riktigt understryker.